wtorek, 10 stycznia 2017

54 Łódzki Rajd Pamięci

Zapraszamy na 54 Łódzki Rajd Pamięci. 
Regulamin poniżej.Klub „Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego“,
 OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
zapraszają na
54 Łódzki Rajd Pamięci
4.02.2017 r.

Regulamin Rajdu

54 Łódzki Rajd Pamięci jest kontynuacja Rajdu Pamięci Radogoszcz. Przy nieco zmienionej nazwie w kolejnych latach uczestnicy będą poznawali różne miejsca związane z bohaterstwem i martyrologią naszych przodków.

I. Obsługa rajdu
Kierownik Rajdu                     -  Dariusz Chwalborski
Kierownictwo trasy I                -  Patrycja Czudak, Adam Nolbert
Kierownictwo trasy II               -  Kamil Durka, Sławomir Kwiatkowski
Kierownik mety                       -  Bolesław Wojciechowski
Obsługę rajdu stanowić będą przewodnicy łódzcy.

II. Cele Rajdu:
1.  Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2.  Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek.
3.   Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4.   Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK
5.   Zapoznanie uczestników Rajdu z martyrologią społeczeństwa Łodzi i okolic, oraz innych osób, które zostały dotknięte tragicznymi wydarzeniami czasów wojny.
6.   Zapalenie ognia pamięci i złożenie hołdu pomordowanym i poległym.

III. Program rajdu.
Zbiórka i meta - Start uczestników w miejscach i o godzinach wyznaczonych dla poszczególnych tras w dniu 4.02.2017. Meta rajdu w – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 czynna w godzinach 11,00 – 14,30, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia

IV. Trasy rajdu
Trasa I. Dworzec Kolejowy Łódź Kaliska (przy wejściu głównym) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 (meta).
Długość trasy ok. 9 km.  Start w godz. 9.00 – 9.30

Trasa II. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ul. Gdańska 13 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 (meta).
Długość trasy ok. 5 km. Start w godz. 10.00 – 10.30


V. Warunki uczestnictwa:
1.   Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.  Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
3.  Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 30.01-2.02.2017r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-87-64.
(W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na Starcie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w piątek 3.02.2017r.  i na starcie imprezy w dniu 4.02.2017r.. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn.dn. 3 i 4 lutego organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a.
Numer konta: 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
4.  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.
VI. Opłaty za udział w rajdzie.
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK
(opłacona składka za 2016 / 2017.)                                                                                      6,- zł
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2016 / 2017) i młodzież
szkolna nie zrzeszona w PTTK                                                                                             7,- zł
Pozostali                                                                                                                               8,- zł
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 10 uczestników), zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.
W przypadku nie zgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
VII. Informacje dodatkowe.
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.

Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu.
Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń -
Życzy
Obsługa Rajdu
Zapraszamy na następne imprezy:

  1. 54. Rajd "Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r."                   25.02.2017
  2. Rajd "Powitanie Wiosny"                                                                  18.03.2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz