piątek, 1 września 2017

VI Rajd Czterech Kultur

„Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego“
OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
 Centrum Turysty „Księży Młyn”
Muzeum Kinematografii w Łodzi
Centralne Muzeum Włókiennictwa
zapraszają na 
VI Rajd Czterech Kultur 16.09.2017 r. 

Regulamin Rajdu 

Po raz szósty łódzcy przewodnicy zapraszają na Rajd 4 Kultur! Tym razem, z okazji 150 rocznicy urodzin pisarza Władysława Stanisława Reymonta, uczestnicy powędrują tropem „Ziemi obiecanej”! Będzie literacko, ale też filmowo! A na pewno będzie można poczuć ducha epoki sprzed ponad 100 lat! W wyznaczonych punktach na trasie na uczestników rajdu czekać będą przewodnicy PTTK. Opowiedzą oni zarówno o słynnym nobliście, jak i słynnym reżyserze, który jego książkę na ekran przeniósł. Uczestnicy zobaczą wnętrza posiadłości fabrykanckie i spojrzą na Łódź oczami filmowców. W tym roku wyjątkowo 4 trasy!

I. Obsługa rajdu:
Komandor Rajdu - Krzysztof Olkusz
Kierownictwo trasy I - Elżbieta Pędziwiatr
Kierownictwo trasy II - Anna Drzewiecka
Kierownictwo trasy III - Krystyna Janus
Kierownictwo trasy IV - Patrycja Czudak
Kierownik mety - Monika Gajek Obsługę
Rajdu stanowią przewodnicy naszego Klubu.

II. Cele Rajdu:
1. Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2. Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek.
3. Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK
5. Zapoznanie uczestników Rajdu z filmowym dziedzictwem Łodzi

III. Program rajdu.
Zbiórka i start - w wyznaczonych miejscach i godzinach określonej dla każdej z tras. Meta rajdu będzie czynna w godzinach 10.30 – 14.30, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia.

IV. Trasy rajdu 

Trasa I.  
Start w godz. 9,00 – 9,30 STARY RYNEK – Manufaktura (Cinema City) - dziedziniec 
Pałacu Izraela Poznańskiego – ul. Wschodnia – Pomnik Trzech Fabrykantów – Aleja Gwiazd i Grand Hotel - ul. Moniuszki – Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża – Kufer Reymonta – „łódzki Manhattan” – Szkoła Filmowa - Muzeum Kinematografii w Łodzi - Centrum Turysty Księży Młyn (META) 

Trasa II. 
Start w godz. 9:30 – 10. KRAŃCÓWKA TRAMWAJOWA PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ – Dziedziniec Pałacu Izraela Poznańskiego - Manufaktura (Cinema City) – ul. Zachodnia – ul Rewolucji 1905r. – ul. Wschodnia - Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża – Kufer Reymonta – „łódzki Manhattan” – Szkoła Filmowa - Muzeum Kinematografii w Łodzi - Centrum Turysty Księży Młyn (META) 

Trasa III. 
Start w godz. 9:00 – 9:30. POMNIK REYMONTA - Skansen Architektury Drewnianej (Centralne Muzeum Włókiennictwa) – Kościół św. Mateusza - Bazylika Archikatedralna św. S. Kostki - Dom Grohmanna – Szkoła Filmowa - Muzeum Kinematografii w Łodzi - Centrum Turysty Księży Młyn (META) 

Trasa IV. 
Start w godz. 9:30 – 10. PARK REYMONTA (pomnik Ślimaków) - Skansen Architektury Drewnianej (Centralne Muzeum Włókiennictwa) - Dom Grohmana - Muzeum Kinematografii w Łodzi - Centrum Turysty Księży Młyn (META) 

V. Warunki uczestnictwa: 
1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
2. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe powinny zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
3. Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 11-14.09.2017r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie pod nr 42-636-87-64. (Nie ma możliwości przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w piątek 15.09.2017r. oraz na starcie rajdu 16.09.2017.)
4. Uczestnicy otrzymają: folder o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.

VI. Opłaty za udział w rajdzie.
W tym roku, wyjątkowo, udział w Rajdzie jest BEZPŁATNY, obowiązują jednak zapisy

VII. Informacje dodatkowe. 
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu.

Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń
- Życzy Obsługa Rajdu

Zapraszamy na następne imprezy:
30.09.2017 Rajd Najmłodszych (KTP Salamandra)

21.10.2017 56 Rajd „Jesień Pieszych” (KTP Salamandra)

czwartek, 8 czerwca 2017

Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Goście!
I Wszyscy odwiedzający naszego bloga!
Dla przewodników nastał czas pracy. Intensywnej pracy. Prosimy zatem, byście się nie dziwili, że nie pojawiają się żadne nowe posty. Po prostu jesteśmy w pracy. Nie zapominamy o WAS!
Prosimy jednak o wyrozumiałość. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć natychmiast na każde zapytanie. Nie odwiedzamy codziennie Naszego bloga i nie zawsze mamy możliwość odpowiedzenia na Wasze pytania natychmiast. Nie chcemy, abyście postrzegali to jako przejaw lekceważenia! Za nic świecie! Bardzo Was szanujemy i cieszymy się, że jesteście z nami.
Po prostu w szczycie sezonu wycieczkowego zapotrzebowanie na "przewodnika" z dnia na dzień jest nierealne  - chyba, że to będzie dzień cudów :)
Pamiętamy o WAS wszystkich. Niedługo będzie trochę spokojniej i wtedy kontakt z nami będzie łatwiejszy.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Szkolenie w Ojcowskim Parku Narodowym

I znowu powiększyło się grono licencjonowanych przewodników po Ojcowskim Parku Narodowym. Tym razem o 7 osób.Se-Ma-For

Nasza kolejna wyprawa to Muzeum Animacji Se-Ma-For, które odwiedziliśmy 21 marca. Trochę się uczyliśmy, trochę zwiedzaliśmy, a na zakończenie musieliśmy "wyprodukować" własne filmy.
Nasza koleżanka - Joanna Łabeńska - przewodnik, ale przede wszystkim fotografik, zaprosiła nas na wernisaż swojej wystawy fotograficznej - "Moja Ziemia Obiecana", który odbył się w gościnnych pomieszczeniach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu. Poniżej krótka fotorelacja. Ponadto wzięliśmy udział w finisażu tejże wystawy,w  łódzkiej Manufakturze. Na zkończenie link do promocyjnego teledysku, który powstał na potrzeby wystawy. Utwór jest o Łodzi, jako Ziemi Obiecanej (nie nawiązuje do wystawy). Zaraz po wernisażu otrzymał pozytywna opinię od krytyka muzycznego związanego z Radiem Łódź. Premiera teledysku odbyła się 1 kwietnia podczas finisażu.
Wystawa była objęta (m.in.) patronatem honorowym naszego Klubu oraz Samorządu Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego.