poniedziałek, 31 sierpnia 2015

IV Rajd Czterech Kultur

Zapraszamy na kolejny Rajd Czterech Kultur organizowany przez Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego, OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza.
Rajd odbędzie się 12.09.2015 r.
Partnerami rajdu są: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Lalki i Aktora Pinokio, Tatr Lalek Arlekin, Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Regulamin Rajdu

Po raz czwarty łódzcy przewodnicy zapraszają na Rajd IV Kultur. Trwa Rok Teatru Polskiego, tym razem uczestnicy powędrują śladami łódzkiej Melpomeny. W wyznaczonych punktach na trasie na uczestników rajdu czekać będą przewodnicy PTTK, którzy opowiedzą o historii łódzkich teatrów i współczesnym życiu teatralnym miasta, a także odkryją tajemnice dawnych scen i biografii wielkich gwiazd.

I. Obsługa rajdu

Kierownik Rajdu - Elżbieta Pędziwiatr
Kierownik trasy I - Elżbieta Pędziwiatr
Kierownik trasy II - Monika Gajek
Kierownik mety - Monika Gajek
Obsługę rajdu stanowić będą przewodnicy łódzcy i uczniowie LO Mundurowego w Łodzi

II. Cele Rajdu:
1. Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2. Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się ze wszystkich typów łódzkich szkół i placówek.
3. Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK.

III. Program rajdu.
Start uczestników w miejscach i o godzinach wyznaczonych dla poszczególnych tras w dniu 12.09.2015 r.
Meta rajdu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282) czynna w godzinach 11.45 – 14.30, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia.

IV. Trasy rajdu
Trasa I. (dedykowana dla uczniów szkół gimnazjalnych)
START: przed Teatrem Powszechnym na ul Legionów (w godz.: 10.00 – 10.45);
ul. Zachodnia, ul. Więckowskiego, ul. Jaracza, pl. Dąbrowskiego, ul. Narutowicza, ul. Moniuszki, ul. Piotrkowska. Meta: Centralne Muzeum Włókiennictwa (ul.Piotrkowska 282). Długość trasy ok 7 km.
Trasa II.
START: Mała scena Teatru Nowego ul. Zachodnia 93, (w godz.: 10.00 – 10.45)
TRASA: ul. Wólczańska, al. 1 Maja, ul. Gdańska, ul. Kopernika, ul. Wólczańska, ul. Zamenhofa, ul. Piotrkowska.
META: Centralne Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282)
Długość trasy ok. 4,5 km.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
2. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
3. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 07-10.09.2015 r. od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 17.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-15-09.
(W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na Mecie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w piątek 11.09.2015 r. i na starcie imprezy w dniu 12.09.2015r. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn. 11 i 12 września organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. (Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
4. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.

VI. Opłaty za udział w rajdzie.
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK
(opłacona składka za 2015r.) 6,-zł
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2015r.) i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK 7,- zł
Pozostali 8,- zł
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 8 uczestników) są zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.
W przypadku nie zgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.

VII. Informacje dodatkowe.
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu.
Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń -
życzy
Obsługa Rajdu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz