piątek, 27 stycznia 2017

26 stycznia 2017 r.

W czwartek 26 stycznia mieliśmy okazję wybrać się do kina jako Klub na film Andrzeja Wajdy Powidoki. 26 stycznia to także 119 urodziny Katarzyny Kobro.
 

środa, 25 stycznia 2017

Willa Gehliga 24.01.2017 r.

Na jednym z wtorkowych zebrań naszego Koła wybraliśmy się do Willi Gehliga (ul. Tuwima 17).
Budynek został poddany gruntownej renowacji.
 
 


 

sobota, 21 stycznia 2017

19 stycznia 2017

Główne uroczystości upamiętniające 72. rocznicę tragedii radogoskiej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przy ulicy Zgierskiej 147.
Zdjęcia autorstwa Joanny Łabeńskiej
wtorek, 10 stycznia 2017

54 Łódzki Rajd Pamięci

Zapraszamy na 54 Łódzki Rajd Pamięci. 
Regulamin poniżej.Klub „Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego“,
 OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
zapraszają na
54 Łódzki Rajd Pamięci
4.02.2017 r.

Regulamin Rajdu

54 Łódzki Rajd Pamięci jest kontynuacja Rajdu Pamięci Radogoszcz. Przy nieco zmienionej nazwie w kolejnych latach uczestnicy będą poznawali różne miejsca związane z bohaterstwem i martyrologią naszych przodków.

I. Obsługa rajdu
Kierownik Rajdu                     -  Dariusz Chwalborski
Kierownictwo trasy I                -  Patrycja Czudak, Adam Nolbert
Kierownictwo trasy II               -  Kamil Durka, Sławomir Kwiatkowski
Kierownik mety                       -  Bolesław Wojciechowski
Obsługę rajdu stanowić będą przewodnicy łódzcy.

II. Cele Rajdu:
1.  Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo.
2.  Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek.
3.   Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK.
4.   Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK
5.   Zapoznanie uczestników Rajdu z martyrologią społeczeństwa Łodzi i okolic, oraz innych osób, które zostały dotknięte tragicznymi wydarzeniami czasów wojny.
6.   Zapalenie ognia pamięci i złożenie hołdu pomordowanym i poległym.

III. Program rajdu.
Zbiórka i meta - Start uczestników w miejscach i o godzinach wyznaczonych dla poszczególnych tras w dniu 4.02.2017. Meta rajdu w – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 czynna w godzinach 11,00 – 14,30, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia

IV. Trasy rajdu
Trasa I. Dworzec Kolejowy Łódź Kaliska (przy wejściu głównym) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 (meta).
Długość trasy ok. 9 km.  Start w godz. 9.00 – 9.30

Trasa II. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ul. Gdańska 13 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Żeromskiego 115 (meta).
Długość trasy ok. 5 km. Start w godz. 10.00 – 10.30


V. Warunki uczestnictwa:
1.   Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.  Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).
3.  Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 30.01-2.02.2017r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-87-64.
(W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na Starcie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w piątek 3.02.2017r.  i na starcie imprezy w dniu 4.02.2017r.. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn.dn. 3 i 4 lutego organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a.
Numer konta: 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
4.  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb.
VI. Opłaty za udział w rajdzie.
Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK
(opłacona składka za 2016 / 2017.)                                                                                      6,- zł
Członkowie PTTK (opłacona składka za 2016 / 2017) i młodzież
szkolna nie zrzeszona w PTTK                                                                                             7,- zł
Pozostali                                                                                                                               8,- zł
Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 10 uczestników), zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.
W przypadku nie zgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
VII. Informacje dodatkowe.
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.

Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu.
Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń -
Życzy
Obsługa Rajdu
Zapraszamy na następne imprezy:

  1. 54. Rajd "Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r."                   25.02.2017
  2. Rajd "Powitanie Wiosny"                                                                  18.03.2017