sobota, 9 grudnia 2017

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH FILM W PRACY PRZEWODNIKA


PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
 Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego
Klub „Koło Przewodników Turystycznych im. R. Rembielińskiego” w Łodzi
zapraszają
na
VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
„FILM W PRACY PRZEWODNIKA”
ŁÓDŹ 2018
9-11.02.2018 r.
     
CEL KONFERENCJI


VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych to spotkanie branżowe mające  na celu:

  •  dyskusję na tematy dotyczące aktualnych problemów współczesnego przewodnictwa  turystycznego   w   Polsce zacieśnienie  współpracy  pomiędzy  organizacjami  przewodnickimi  w Polsce
  • reprezentującymi  różne  środowiska  i  prawne  formy  organizacyjne,

  •  wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o zagadnienia  związane z filmem  i kulturą audiowizualną w kontekście pracy przewodników.PROGRAM

PIĄTEK 9.02.2018.

9:00 –12:15      Rejestracja uczestników (Hotel Tobaco w Łodzi)

12:15 – 12:45   Przejazd do Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

13:00 – 14:15   UROCZYSTE OTWARCIE
                         VIII Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych,
                         wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości
                         (Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi - ul. Piotrkowska 104)

                          prelekcja:
Zobaczyć to znaczy uwierzyć. Wprowadzenie do wiedzy o filmie
                               i kulturze audiowizualnej
                               (Bartosz Damian Mielniczek)

                          przerwa kawowa

14:15 – 16:30   SESJA PLENARNA
                         prelekcje:

Tworzenie szlaku filmowego na przykładzie Szlaku Filmowego                        Województwa   Łódzkiego  
     (Maciej   Kronenberg)

Szlaki   filmowe   w   Europie  
     (Krzysztof   Olkusz)

Prawo autorskie, a posługiwanie się materiałem audiowizualnym                        w  pracy  przewodnika  
     (Martyna   Czapska)

16:40 – 17:00   Przejazd do Hotelu Tobaco

17:15 – 19:00   PANELE DYSKUSYJNE:

                         I.    Problemy kół i klubów przewodnickich PTTK
                         II.   Szkolenie przewodnickie w PTTK
                         III.  I co dalej ? Rola Krajowego Samorządu
                               Przewodników Turystycznych PTTK                         
                               na polskim rynku usług przewodnickich

19:15 – 20:15   Obiadokolacja

20:30 – 21:45   Gra „Morderstwo w hotelu”

21:30 – 23:00   Melodie filmowe


SOBOTA 10.02.2018.

6:30 – 8:30       Śniadanie

8:00 – 17:00     WYCIECZKI PO ŁODZI I REGIONIE
                         (Zgierz filmowy, Muzeum Animacji Semafor, Muzeum Miasta Łodzi)

17:30 – 19:00   PANELE DYSKUSYJNE  
                         dotyczące aktualnych spraw przewodnickich
                         (kontynuacja tematyki paneli rozpoczętych w piątek)

20:00                UROCZYSTA KOLACJA przy muzyce


NIEDZIELA 11.02.2018.

7:00 – 8:30       Śniadanie

8:30 – 12:00     WYCIECZKI PO ŁODZI 
                         (Muzeum Kinematografii, Szkoła Filmowa, Aleja Sław)

12:00 – 13:00   Podsumowanie
                         i zakończenie VIII OFPT (Hotel Tobaco)

13:00 – 14:00   ObiadINFORMACJE ORGANIZACYJNE:

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Zgłoszenia (karty uczestnictwa) wraz z potwierdzeniem wpłaty 390 zł   należy wypełnić i przesłać do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres mailowy: 8forumlodz@gmail.com lub pocztą na adres Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi.
W przypadku chęci skorzystania z pokoju jednoosobowego prosimy o zwiększenie wpłaty o kwotę wskazaną w karcie zgłoszenia po uprzednim ustaleniu możliwości zakwaterowania w takowym z sekretariatem Forum.

 Wraz z kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie wzoru blachy przewodnickiej                 
 (PDF, JPG lub inne) Klubu/Koła z którego wywodzi się osoba zgłaszająca się  na Forum.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź; ul. S. Wigury 12a
esBank – Bank Spółdzielczy
15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
z dopiskiem: imię i nazwisko, 8 FORUM


OPŁATA ZA FORUM OBEJMUJE
· noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienkami
· 2 śniadania (10 i 11.02.2018)
· obiadokolację (9.02.2018)
· posiłek turystyczny (10.02.2018)
· obiad (11.02.2018)
· kolację przewodnicką z muzyką (10.02.2018)
· przerwy kawowe w trakcie obrad
· udział w wykładach i wszystkich wycieczkach

Opłata za korzystanie z parkingu hotelowego 30 zł za dobę
płatna w recepcji hotelu (dodatkowo).
Istnieje możliwość parkowania w okolicach hotelu (na ulicy), bezpłatnie,
w okresie od piątku godz. 18:00 do poniedziałku godz. 8:00 na wolnych miejscach.


DODATKOWE NOCLEGI
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego noclegu przed Forum z 8 na 9 lutego lub po Forum z 11/12 lutego, co należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
Cena noclegu określona w karcie zgłoszenia, płatna dodatkowo na konto j/w.