sobota, 9 grudnia 2017

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH FILM W PRACY PRZEWODNIKA

 
Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z zapowiedziami VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych odbędzie się w Łodzi w dniach 9-11 lutego 2018 roku. Tak jak zapowiadaliśmy tematem wiodącym będzie „Film w pracy przewodnika”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Forum. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby nasze spotkanie było profesjonalne i merytoryczne, a przy tym sympatyczne, zabawne i rozrywkowe.

Serdecznie zapraszamy -
w imieniu organizatorów
Bolesław Wojciechowski

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
„FILM W PRACY PRZEWODNIKA”
ŁÓDŹ 2018
9-11.02.2018 r.
 
MIEJSCE OBRAD, noclegi i posiłki:

Hotel „TOBACO”, ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź

CEL KONFERENCJI

VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych to spotkanie branżowe
mające na celu:
·         dyskusję na tematy dotyczące aktualnych problemów współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce,
·         zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przewodnickimi w Polsce
reprezentującymi różne środowiska i prawne formy organizacyjne,
·         wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej o zagadnienia związane z
filmem  i animacją.

PROGRAM

9.02.2018 r.(PIĄTEK)
9.00 –12.15 Rejestracja uczestników (Hotel Tobaco w Łodzi)

12.15–12.45 Przejazd uczestników do Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

13.00-14.15 Uroczyste otwarcie VIII Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości
(Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi - ul. Piotrkowska 104)

Wprowadzenie do wiedzy o filmie – Bartosz Mielniczek

Przerwa kawowa

14.15-16.30 SESJA PLENARNA
·         Tworzenie szlaku filmowego na przykładzie Szlaku Filmowego Województwa łódzkiego – Maciej Kronenberg
·         Szlaki filmowe w Europie – Krzysztof Olkusz
·         Prawo autorskie, a posługiwanie się materiałem audio-wizualnym w pracy przewodnika – Martyna Czapska

16.40-17.00 Przejazd do Hotelu Tobaco

17.15 – 19.00  PANELE DYSKUSYJNE:
I - Problemy kół i klubów przewodnickich PTTK
II - Szkolenie przewodnickie w PTTK
III - I co dalej? - rola Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK na polskim rynku usług przewodnickich

19.15-20.15 Obiadokolacja
20.30-21.45 Gra „Morderstwo w hotelu”
21.30-23.00 Melodie filmowe


10.02.2018 r.(SOBOTA)

6.30 – 8.30 śniadanie
8.00-17.00  Wycieczki po Łodzi i regionie( Zgierz filmowy, Muzeum Animacji Semafor, Muzeum Miasta Łodzi)
17.30 – 19.00  PANELE DYSKUSYJNE  dotyczące aktualnych spraw przewodnich (Kontynuacja tematyki paneli rozpoczętych w piątek)
20.00   UROCZYSTA KOLACJA przy muzyce

11.02.2018 r.(NIEDZIELA)

7.00 – 8.30 śniadanie
8.30-12.00  Wycieczki po Łodzi  (Muzeum Kinematografii, Szkoła Filmowa, Aleja Sławy)
12.00-13.00 Podsumowanie i zakończenie VIII OFPT (hotel Tobaco)
13.00-14.00 Obiad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

ZGŁOSZENIA I WPŁATY
Zgłoszenia (karty uczestnictwa) wraz z potwierdzeniem wpłaty 390 zł należy
wypełnić i przesłać do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres mailowy    8forumlodz@gmail.com lub pocztą na adres Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi.
W przypadku chęci skorzystania z pokoju jednoosobowego prosimy o zwiększenie wpłaty o kwotę wskazaną w karcie zgłoszenia po uprzednim ustaleniu możliwości zakwaterowania w takowym z sekretariatem Forum.

Wraz z kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie wzoru blachy przewodnickiej (PDF, JPG lub inne) Klubu/Koła z którego wywodzi się osoba zgłaszająca się na Forum.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź; ul. S. Wigury 12a
es bank - 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001

z dopiskiem: imię i nazwisko, 8 FORUM

OPŁATA ZA FORUM OBEJMUJE
· noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienkami
· 2 śniadania (9 i 11.02.2018)
· obiadokolację (9.02.2018)
· posiłek turystyczny (10.02.2018)
· obiad (11.02.2018)
· kolację przewodnicką z muzyką (10.02.2018)
· przerwy kawowe w trakcie obrad
· udział w wykładach i wszystkich wycieczkach

Opłata za korzystanie z parkingu hotelowego 30,- zł za dobę płatna w recepcji hotelu (dodatkowo). Istnieje możliwość parkowania w okolicach hotelu (na ulicy) w okresie bezpłatnie od piątku godz. 18:00 do poniedziałku godz. 8:00


DODATKOWE NOCLEGI
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego noclegu przed Forum z 8 na 9 lutego lub po Forum z 11/12 lutego, co należy zaznaczyć w zgłoszeniu. Cena noclegu określona w karcie zgłoszenia,  płatna dodatkowo na konto j/w.

PATRONATY HONOROWE:
Ryszard Bonisławski – Senator RP
Witold Stępień –  Marszałek Województwa Łódzkiego
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza
Jacek Potocki - Prezes Zarządu Głównego PTTK
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Łódzka Organizacja Turystyczna

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja, radio, prasa

PARTNERZY

Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, Se-ma-for Muzeum Animacji, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, REMA-KsięgarniaSEKRETARIAT
Bolesław Wojciechowski
tel. kom. 605-080-101
Patrycja Czudak
tel. kom. 667-685-017,
Adam Nolbert
tel. kom. 606- 297-804

email: 8forumlodz@gmail.com