czwartek, 20 marca 2014

XI Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych

W najbliższy weekend odbędzie się w Łodzi turystyczne wydarzenie o wysokiej randze dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Organizowana  przez Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Łódzkiego i Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego XI Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych odbędzie się właśnie w Łodzi. Delegaci z całego kraju już od piątku zaczną się zjeżdżać do naszego miasta, aby obradować m.in. o strategii przewodnickiej w warunkach wejścia w życie nowej przepisów o deregulacji zawodu przewodnika, etyce zawodu, szkoleniach i wielu innych. Na konferencji będzie także wybierany nowy skład Samorządu Krajowego będącego zarazem Komisją Przewodnicką przy Zarządzie Głównym PTTK. Zjazd zakończy się w niedzielę.